درباره آژانس بین المللی آموزش بین المللی گرین لاین

یکی از اولین برداشت هایی که امیدواریم دانش آموزان از GL Edu داشته باشند، نگرش خدماتی ما نسبت به تحصیل در گرجستان است. ما در اینجا برای کمک به هر دانش آموز در طول تمام مطالعه در روند گرجستان. از یک تماس اولیه دانش آموز با نماینده GL Edution، امیدواریم که او به سرعت متوجه شود که هر فرد برای ما اهمیت دارد.
ما درخواستهای هر یک از دانش آموزان را بسیار جدی می گیریم و می توانیم انعطاف پذیر باشیم تا بتوانیم نیازهای خاص خود را برآورده کنیم. GL Edu معتقد است که با تحصیل در گرجستان، دانش آموزان نه تنها شاهد یک فرهنگ دیگر هستند بلکه فرهنگ را با زندگی شیوه زندگی جدید تجربه می کنند.
ما امیدواریم که دانش آموزان درک فرهنگی و استقلال شخصی را به دست آورند که تنها با زندگی و تحصیل در یک کشور دیگر به دست می آید.رویداد ها

2018-11-14

مسابقه جهانی ویدئو جوانان در سال 2018 در مورد تغییرات آب و هوایی باز است!

سازمان ملل متحد نقش کلیدی جوانان در مقابله با تغییرات آب و هوایی را به رسمیت می شناسد. تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد و […]
2018-11-14

مسابقه جهانی ویدئو جوانان در سال 2018 در مورد تغییرات آب و هوایی باز است!

سازمان ملل متحد نقش کلیدی جوانان در مقابله با تغییرات آب و هوایی را به رسمیت می شناسد. تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد و […]

برای اطلاعات بیشتر و پاسخ سوالات خود با کارشناسان گرین لاین تماس بگیرید.